Na Poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga prijavila je projekt naziva „Širenje poduzetničkog obrazovanja mladih kao doprinos općoj dobrobiti društva“. Predloženi projekt u okviru projektnih aktivnosti obuhvaća unaprjeđivanje znanja i vještina učenika završnih razreda srednjih strukovnih škola u svrhu stjecanja kompetencija i razvijanju kapaciteta mladih za uključivanje na tržište rada kroz društveno (socijalno) poduzetništvo i samozapošljavanje u svrhu poboljšanja perspektive mladih na tržištu rada.

Cilj ovog Projekta je Vas, učenike završnih razreda strukovnih škola, upoznati s općim informacijama o mogućnostima zapošljavanja kroz različite pravne oblike (trgovačka društva, obrti, udruge, zadruge, OPG) na temelju kojih se možete samozaposliti i informirati Vas o društvenom poduzetništvu kao konceptu koji objedinjava stvaranje ekonomske vrijednosti i društvene koristi. Na taj način želja nam je Vas kao posebnu skupinu mladih ljudi pravovremeno informirati o načinima samozapošljavanja te Vas potaknuti na samozapošljavnje da ne ovisite o dostupnim radnim mjestima već da ih sami stvarate.

Prvi dio priručnika o društvenom poduzetništvu za Vas je pripremila doc.dr.sc. Mihaela Mikić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a drugi dio o pravnim oblicima za samozapošljavanje pripremila je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga s njezinom pravnicom Suzanom Blanuša, mag.iur.

Za preuzimanje priručnika potrebna je prethodna registracija

Ovaj projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade