IZJAVA O SUGLASNOSTI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

Potvrđujem da me Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga (dalje: Udruga) prije prikupljanja osobnih podataka navedenih u ovom obrascu u skladu s Općom uredom o zaštiti osobnih podataka upoznala: – da tražene podatke: ime i prezime, e-mail, naziv škole, datum rođenja (dalje: podaci) prikuplja radi provedbe projekta „Širenje poduzetničkog obrazovanja mladih kao doprinos općoj dobrobiti društva“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (dalje: Ministarstvo), a sve u svrhu dokazivanja ukupnog broja korisnika priručnika, starosti korisnika i škole koju isti pohađa;

– da Udruga prikupljene podatke neće koristiti u druge svrhe osim gore navedene i da Udruga prikupljene podatke neće učiniti dostupnima niti jednoj drugoj strani osim nadležnom Ministarstvu;

– da u svakom trenutku mogu uskratiti svoju privolu odnosno da jednom danu privolu mogu u svakom trenutku povući e-mailom na adresu udruga.mobbing@zg.t-com.hr pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezinog povlačenja;

– da Udruga pohranjuje i čuva navedene podatke koliko to zahtjeva svrha zbog koje su podaci prikupljeni, te da iste štiti od neovlaštenog pristupa. Upisom osobnih podataka u za to predviđenja polja u obrascu na ovoj internetskoj stranici potvrđujem da sam upisane podatke dobrovoljno upisao te izričito i dobrovoljno dajem suglasnost Udruzi da spomenute podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svojoj evidenciji samo u gore navedenu svrhu.